KOTA GPN

Geodezija

KOTA GPN

Projektiranje

KOTA GPN

Nekretnine

O nama

Tvrtka KOTA GPN d.o.o. osnovana je 1989. godine, registrirana za geodetsko-katastarske poslove, posredovanje u prometu nekretninama i projektiranje.

Naše djelatnosti

Iskustvo

Kroz proteklo vrijeme stekli smo dragocjeno iskustvo a kontinuiranim stručnim osposobljavanjem oformili smo kompetentan i u stručnoj i široj javnosti uvažavan tim eksperata.

Stručnost

Danas zapošljavamo devet stručnjaka, s čijom stručnošću i višegodišnjim iskustvom osiguravamo visoku tehničku kvalitetu naših usluga.

Kvaliteta

Iz navedenih razloga našu kvalitetu i stručnost prepoznale su mnoge tvrtke, ustanove ili pojedinci u Hrvatskoj. Od mnogo klijenata kojima smo pružali naše usluge naveli bismo Fero-Term, Lidl-Hrvatska, Auto-Zubak, Županijska uprava za ceste, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Croatia-Airlines, Grad Zagreb, VG Komunalac d.o.o., VG Vodoopskrba d.o.o., Laser d.o.o., Royal nekretnine d.o.o, Trade air d.o.o., Općina Sutivan, Sedra Consulting d.o.o., Makro 5 gradnje d.o.o., Subtera d.o.o, Gim d.o.o itd.

Uz navedene klijente, također smo naše usluge geodetskih snimaka izvedenog stanja za legalizaciju, parcelacije, evidencije, upisa, geodetskih projekata te iskolčenja i nacrta pružili mnogim privatnim strankama.

Spremni smo za sve izazove!

Naši brojevi govore najviše

Naše djelatnosti

ISPISANE STRANICA

ŠALICA KAVE

ZAVRŠENI PROJEKTI

ZADOVOLJNI KLIJENTI

Saznajte više

KOTA GPN

Kota gpn d.o.o. za geodetske usluge, projektiranje i poslovanje u nekretninama, Trg k. Tomislava 6, 10410 Velika Gorica, OIB: 95634767371, MB: 080756537 Temljeni kapital: 20.000,00 kn

Iskustvo, stručnost i kvaliteta

Arhitektura
 • Izrada Idejnih projekata
 • Izrada Glavnih projekata
 • Izrada projekata uklanjanja građevina
 • Izrada Izvedbenih projekata
 • Ishođenje Rješenja o uvjetima građenja
 • Ishođenje Potvrda glavnog projekta
 • Ishođenje Lokacijskih dozvola
 • Ishođenje Građevinskih dozvola

     Etažiranje
     Legalizacija

 • Izrada Snimka izvedenog stanja
 • Ishođenje Rješenja o izvedenom stanju
Geodezija
 • Izrada geodetskih elaborata za diobu ili spajanje katastarskih čestica
 • Izrada geodetskih elaborata za upis objekata u katastar i Zemljišnu knjigu
 • Izrada geodetskih elaborata za provedbu u Zemljišnoj knjizi (usklađenje Zemljišne knjige sa katastrom)
 • Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje stvarnog položaja granica pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
 • Izrada geodetskih elaborata za izmjenu podataka o načinu korištenja zemljišta
 • Snimanje i izrada elaborata za upis komunalnih instalacija u katastar vodova
 • Izrada geodetskog projekta
Inženjerska i praktična geodezija
 • Izrada geodetskih podloga za projektiranje
 • Iskolčenje objekata prema projektnoj dokumentaciji (Zakonu o gradnji)
 • Snimanje i iskolčenje prometnica
 • Snimanje i iskolčenje vodova

Posredovanje u prometu nekretninama

Provjerite našu ponudu koja uključuje širok izbor stanova, kuća, apartmana, zemljišta i poslovnih prostora.

Kontakt

Sjedište:
Trg kralja Tomislava 6
10410 Velika Gorica
Phone: 01 6221 033
Fax: 01 6221 033
Email: nikolina@kota.hr

Socijalne mreže